środa, 27 stycznia 2016

Uchodźcy odsyłani do Syrii i Iraku

 
W Iraku i Syrii, na terenach wyzwolonych z rąk tzw. Państwa Islamskiego, powstają ośrodki dla uchodźców, którzy wcześniej zdecydowali się przedostać do Europy. Uchodźcy chętnie wracają do rodzinnych stron, gdzie za pieniądze ze strony Unii Europejskiej powstają prawdziwe domy.

 Najwięcej uchodźców to osoby uciekające z Syrii, ale poważną grupę stanowią też mieszkańcy państw afrykańskich. Liczba osób, które przepłynęły przez Morze Śródziemne do Europy znacznie wzrosła. Na całym świecie najwięcej podań o azyl złożono z kolei w Niemczech i w Rosji.
 W myśl Konwencji Genewskiej (art. 1 A 3) za uchodźcę może być uznana osoba, która „na skutek uzasadnionej obawy przed prześladowaniem z powodu swojej rasy, religii, narodowości, przynależności do określonej grupy społecznej lub z powodu przekonań politycznych przebywa poza granicami państwa, którego jest obywatelem, i nie może lub nie chce z powodu tych obaw korzystać z ochrony tego państwa, albo która nie ma żadnego obywatelstwa i znajdując się na skutek podobnych zdarzeń, poza państwem swojego dawnego stałego zamieszkania nie może lub nie chce z powodu tych obaw powrócić do tego państwa”. Opuszczając państwo swojego obywatelstwa uchodźca rezygnuje z jego ochrony, uznając, że władze państwowe nie wywiązały się należycie z ciążących na nich obowiązków względem obywatela.
Zgodnie z wykładnią Konwencji Genewskiej z 1951 r. dotyczącej statusu uchodźców, pojęcie „określonej grupy społecznej” obejmuje również przypadki osób prześladowanych w ich krajach pochodzenia z powodów kulturowych (np. kobiety odmawiające poddania się rytualnemu obrzezaniu), bądź też z powodu orientacji homoseksualnej itp.
Według art. 1 F Konwencji statusu uchodźcy odmawia się w razie poważnych podejrzeń że petent jest odpowiedzialny za zbrodnie wojenne czy zbrodnie przeciwko ludzkości, poważne zbrodnie pospolite lub czyny sprzeczne z celami i zasadami ONZ.
 Trwająca od 2011 roku wojna domowa w Syrii spowodowała śmierć kilkuset tysięcy ludzi. Krwawe walki zmusiły ok. 13 milionów Syryjczyków do opuszczenia swoich domów. Podobnie rządy al-Kaddafiego, a później jego obalenie i destabilizacja w kraju doprowadziły do zwiększonej migracji z Libii.
Wraz z masową imigracją mieszkańców Afryki i Bliskiego Wschodu do Europy w celach zarobkowych napływają również imigranci z nowych państw członkowskich Unii Europejskiej: przede wszystkim Rumunii (są to głównie Romowie), a także z Kosowa, Albanii, Ukrainy, jak również z Pakistanu, Filipin i Bangladeszu.
źródło m.in. wikipedia


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz