piątek, 31 lipca 2015

Program Prawa i Sprawiedliwości


Zagadnienia ustrojowe

Prawo i Sprawiedliwość opowiada się za „sanacją państwa" i budową tzw. „IV Rzeczypospolitej". Propozycje partii sprowadzają się do oczyszczenia poprzez pozbycie się dziedzictwa PRL. Partia opowiada się za lustracją, dekomunizacją i odtajnieniem wszystkich dokumentów z okresu PRL[112].
PiS zaprezentowało całościowy projekt nowej konstytucji[113] przewidujący m.in.: przyznanie prezydentowi prawa wydawania na wniosek Rady Ministrów rozporządzeń z mocą ustaw, zmniejszenie Sejmu i Senatu czy likwidację Rady Polityki Pieniężnej. Pomimo przedwyborczych zapowiedzi przywrócenia kary śmierci[114], przeprowadzenia lustracji majątkowej polityków oraz upublicznienia nazwisk wszystkich agentów peerelowskich służb specjalnych i dekomunizacji, a także zmniejszenia liczby mandatów w obu izbach parlamentu i wprowadzenia systemu semiprezydenckiego, partia nie zrealizowała tej części programu w okresie sprawowania władzy.

Program gospodarczy

Prawo i Sprawiedliwość opowiada się za progresywną skalą podatkową. Wyrazem tego było m.in. poparcie dla propozycji wprowadzenia 50% stawki PIT w 2004[115]. Natomiast w 2006 posłowie partii poparli redukcję stawek podatkowych do dwóch – 18 i 32%[116]. W obecnym programie partia postuluje wprowadzenie trzeciej stawki podatkowej w wysokości 39% dla osób zarabiających powyżej 300 tys. zł (z wyłączeniem osób tworzących nowe miejsca pracy, a także podnoszenie kwoty wolnej od podatku do wysokości minimum egzystencji tj. około 6 tysięcy złotych rocznie)[117].
PiS deklaruje wsparcie dla małych i średnich przedsiębiorstw poprzez m.in. obniżanie pozapłacowych kosztów pracy (tzw. klina podatkowego), do czego Sejm (m.in. głosami PiS) przyczynił się już w 2007 (obniżając składkę rentową)[118] oraz likwidację barier biurokratycznych hamujących rozwój przedsiębiorczości (tzw. Pakiet Kluski[119], który nie został jednak poddany pod głosowanie).
Partia postuluje też gruntowną reformę finansów publicznych, m.in. likwidację jednostek budżetowych, funduszy celowych i gospodarstw pomocniczych i włączenie ich wydatków do budżetu, oraz wprowadzenie koncepcji budżetu zadaniowego. Ponadto proponuje wprowadzenie ulg podatkowych ze względu na ilość dzieci w rodzinie, utrzymanie zróżnicowanych stawek podatku VAT przy jednoczesnym obniżaniu stawki podstawowej, a także wprowadzenie możliwości odliczenia VAT przez finalnego odbiorcę robót budowlanych[117], rozliczanie VAT na zasadzie kasowej i wydłużenie okresu rozliczenia z 90 do 120 dni[120].
Ugrupowanie sprzeciwia się pochopnie przeprowadzanej prywatyzacji. Postuluje utrzymanie przez państwo kontroli nad spółkami o strategicznym znaczeniu, m.in. PZU. Sprzeciwia się też nadmiernym cięciom w wydatkach socjalnych. Popiera zachowanie bezpłatnej edukacji w szkołach podstawowych, średnich i na wyższych uczelniach państwowych, a także obecny system finansowania służby zdrowia. Proponuje wprowadzenie systemu gwarantowanych przez państwo kredytów mieszkaniowych. Opowiada się za szeroko pojętym programem wspierania polskiej rodziny. W tym celu proponuje opracowanie i przyjęcie kompleksowego programu polityki prorodzinnej. Partia jest przeciwko szybkiemu przyjęciu przez Polskę euro i wejściu do unii bankowej[121]. PiS sprzeciwiało się odwróceniu skutków reformy emerytalnej zaproponowanym przez koalicję PO-PSL, czego wyrazem było głosowanie przeciwko ustawie[122].
W kwestii walki z bezrobociem partia postuluje m.in. obniżenie składki emerytalno-rentowej młodych pracowników o 50%, wsparcie dla przedsiębiorców z terenów zdegradowanych ekonomicznie na pokrycie praktyk absolwentów w wysokości 50% wynagrodzenia lub 25% w przypadku praktyki odpłatnej[123], czy też udzielanie kredytów na dogodnych warunkach ludziom młodym chcącym podjąć działalność gospodarczą i tworzącym co najmniej dwa miejsca pracy[123].

Polityka zagraniczna

Prawo i Sprawiedliwość od początku opowiadało się za uczestnictwem Polski w strukturach Unii Europejskiej. W czasie kampanii przed referendum namawiało ludzi do poparcia członkostwa. Kolejnym kierunkiem polskiej polityki zagranicznej w wizji Prawa i Sprawiedliwości miały być Stany Zjednoczone. Realizując politykę proamerykańską w okresie trwania rządów, PiS zwiększyło udział polskiego kontyngentu wojskowego w Afganistanie. Zapowiadano utrzymanie możliwie bliskich związków z USA. W dalszej kolejności podkreślał wagę stosunków z sąsiadami z Europy środkowej i wschodniej.
Na początku rządów w listopadzie 2005 Rosja nałożyła embargo na import na polskiego mięsa i wyrobów roślinnych[124]. Rok później polska minister spraw zagranicznych Anna Fotyga zawetowała rozpoczęcie negocjacji nowej umowy pomiędzy Rosją a Unią Europejską[125]. Wybrany z ramienia PiS prezydent Lech Kaczyński odmówił udziału w spotkaniu przywódców trójkąta weimarskiego z powodu kłopotów zdrowotnych (choć nieoficjalnym powodem był obraźliwy artykuł w „Die Tageszeitung" na temat braci Kaczyńskich i ich matki Jadwigi)[60].
PiS poparło udział polskich żołnierzy w operacji w Iraku i sprzeciwiało się ich natychmiastowemu wycofaniu[5]. Weto spowodowało opowiedzenie się Unii Europejskiej po stronie Polski podczas szczytu Unia Europejska-Rosja w Samarze, ale nie doprowadziło do zniesienia embarga za rządów PiS. W grudniu tego samego roku rząd podjął decyzje o budowie gazoportu. Osłabieniu pozycji Rosji miała służyć decyzja PKN Orlen o zakupie elektrowni w Możejkach, z uwagi na konieczność modernizacji, m.in. kładzenia torów i tajemniczych awarii, inwestycja okazała się deficytowa[126].
Prawo i Sprawiedliwość w większości opowiedziało się za traktatem lizbońskim, popierając decyzję Lecha Kaczyńskiego o przystąpieniu do protokołu brytyjskiego[127].
W okresie sprawowania władzy rząd Jarosława Kaczyńskiego podjął oficjalne rozmowy o budowie w Polsce elementów tarczy antyrakietowej[124].

Kwestie społeczne

PiS w kwestiach społecznych prezentuje konserwatywne stanowisko. Partia sprzeciwia się legalności eutanazji[128] i aborcji[129]. PiS opowiada się za delegalizacją aborcji w przypadkach częściowego uszkodzenia płodu[130]. Deklaracje te znalazły potwierdzenie w głosowaniach z października 2012, gdy posłowie PiS poparli projekt Solidarnej Polski ograniczający możliwość przeprowadzania aborcji[131], PiS głosowało także przeciwko projektowi Ruchu Palikota rozszerzającego tę możliwość[132].
W kwestii edukacji ugrupowanie postuluje m.in. powszechny i bezpłatny dostęp do edukacji przedszkolenej[133], wycofanie skutków reformy edukacji z 1999 – m.in. powrót 8-letniej szkoły podstawowej, 4-letniego liceum, 5-letniego technikum i likwidację gimnazjów[134]. Reforma szkolnictwa wyższego zakłada zaś wycofanie się z modelu bolońskiego[135].
Partia w większości opowiada się przeciwko możliwości zapłodnienia in vitro, postulując wprowadzenie kar grzywny, ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności[136].
Partia sprzeciwia się także rejestracji związków partnerskich oraz legalizacji tzw. „miękkich narkotyków".
W kwestii emerytur partia opowiada się za możliwością wyboru pomiędzy Zakładem Ubezpieczeń Społecznych a Otwartymi Funduszami Emerytalnymi[137].

Polityka karna

PiS opowiada się za zwiększeniem praw dla ofiar przestępstw i zaostrzeniem kar dla przestępców, w szczególności za przestępstwa przeciwko życiu, zdrowiu i mieniu. Jest także za przywróceniem kary śmierci[138]. Ugrupowanie przeforsowało w czasie swoich rządów utworzenie Centralnego Biura Antykorupcyjnego[139] i wprowadzenie zasady jawności oświadczeń majątkowych polityków oraz urzędników.
Partia postuluje również powrót do połączenia funkcji ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego[140].


https://pl.wikipedia.org/wiki/Prawo_i_Sprawiedliwo%C5%9B%C4%87

środa, 22 lipca 2015

Paweł Kukiz: moje hasło to "dość"


Paweł Kukiz streszcza swoje poglądy słowem: "dość". Jak mówił w radiowej Trójce, nie powinno być przyzwolenia między innymi na ulgi dla zagranicznego kapitału.

 Muzyk podkreślił, że jego celem jest przywrócenie obywatelom wpływu na władzę. Jego marzeniem jest zmiana ustroju państwa, w taki sposób, aby obywatel miał większy wpływ na polityków, niż jest to obecnie.

Kukiz uważa, że działaniom obywatelskim nie sprzyja obecna konstytucja. Dlatego postuluje zmiany, które doprowadzą do innych relacji na linii państwo - obywatel. Według artysty potrzebne są zmiany w dziedzinie sądownictwa, prawa wyborczego, systemu podatkowego. Zmiany w podatkach miałyby dotyczyć między innymi pracodawców i pracowników. Ważnym postulatem dla Kukiza jest też taka zmiana w systemie podatkowym, aby zagraniczne koncerny musiały płacić większe podatki w naszym kraju.

Jeden z głównych postulatów ustrojowych Kukiza to jednomandatowe okręgi wyborcze. Dlatego przed wrześniowym referendum muzyk zachęca do udziału w głosowaniu, w którym Polacy odpowiedzą między innymi na pytanie o JOW-y.

Paweł Kukiz 


Sondaże przed wyborami parlamentarnymi dają ugrupowaniu Kukiza kilkanaście procent poparcia, co plasuje go na trzecim miejscu wśród partii politycznych. W wyborach prezydenckich muzyk uzyskał 20 procent poparcia.

http://wiadomosci.wp.pl/kat,1342,title,Pawel-Kukiz-moje-haslo-to-dosc,wid,17720215,wiadomosc.html?sobota, 18 lipca 2015

Marek Belka: Skończmy z kapitalizmem wyczynowym

 
 
Podnieść płace. Opodatkować bogatych i przepływ kapitału. Z Markiem Belką, prezesem Narodowego Banku Polskiego, rozmawia Maciej Stasiński.
Maciej Stasiński: Kończy się grecki dramat. Kto zawinił? Czy tylko Grecy, złodzieje i oszuści podatkowi? Czy może także Unia Europejska?

Marek Belka:Przeczytałem u was w "Ale Historia" pamflet profesora Arkadiusza Stempina, że Grecja to czarna owca Europy i rozwali Unię, tak jak w XIX wieku rozwaliła łacińską unię monetarną. Determiniści powiedzą, że Grecy nigdy nie zbudują porządnego państwa, bo za bardzo kochają swoją greckość. Ale to pułapka determinizmu.

Weźmy taką Finlandię. 100 lat temu była najbiedniejszym krajem Europy. Tam był po prostu głód, a wkład Finów w cywilizację europejską - żaden. A dzisiaj? Polacy przez 300 lat byli czarną dziurą Europy, a dzisiaj jesteśmy dla wielu przedmiotem zazdrości.

Dlatego uważam, że Grekom może się udać. Jasne, że mają swoje za uszami. Ich państwo jest słabe,..

http://wyborcza.pl/magazyn/1,146875,18384078,marek-belka-skonczmy-z-kapitalizmem-wyczynowym.html


czwartek, 9 lipca 2015

Duda na wakacjach- film


Duda na wakacjach

Głowa państwa z gołym torsem?! Są w końcu wakacje! Andrzej Duda (43 l.) spędza je w słonecznej Italii. To ostatni moment na wypoczynek – za miesiąc zamieni kąpielówki na garnitur i jako nowy prezydent złoży przysięgę przed parlamentem. Dudowie wypoczywają w willi z basenem we włoskiej Toskanii. Ale nie sami. Jest ich córka Kinga (20 l.), jej narzeczony oraz znajomi z córką. Komfort sporo kosztuje – tydzień wypoczynku w tym miejscu to nawet 14 tysięcy złotych.

Ancient Chiny "GARGOYLE" 10 x 7,5 x 4,5 brąz