poniedziałek, 29 lutego 2016

Gigantyczny skarb w Polsce.Złoto Bałtyku.

 

Bursztyn bije ostatnio cenowe rekordy. W Polsce na wykopanie czeka pod ziemią - wedle ostrożnych szacunków - ponad tysiąc ton. Daje to miliardy złotych. - Gdyby to było takie proste, to ludzi z wiadrami na Pomorzu byłoby więcej niż tych, którzy szukają złotego pociągu na Dolnym Śląsku - żartuje Paweł Kulczyk, prezes Europejskiego Funduszu Energii S.A, który chce dobrze zarobić na złocie Bałtyku.
W przyszłym roku w Możdżanowie koło Słupska ruszy kopalnia bursztynu. Inwestorem jest firma Discovery - spółka zależna Europejskiego Funduszu Energii S.A. Dlaczego za wydobycie surowca do produkcji biżuterii bierze się spółka energetyczna?
- Zgodnie z ustawą do uzyskania koncesji na wydobycie bursztynu wystarczy zgoda Urzędu Marszałkowskiego, nie są potrzebne opinie środowiskowe. To zdecydowanie ułatwia sprawę. Dlatego też od tego zaczniemy nasze wejście w branżę surowcową - wyjaśnia Paweł Kulczyk prezes EFE. Zbieżność nazwisk nie jest tu przypadkowa. Paweł Kulczyk to dalsza rodzina zmarłego w zeszłym roku Jana Kulczyka. Biznesowo nie jest i nie był jednak w żaden sposób związany z firmami najbogatszego Polaka.

niedziela, 28 lutego 2016

Piękny stary puchar

sobota, 27 lutego 2016

Barokowa figura ŚWIĘTEGO - Małopolska XVIII wiek

Drewniana figura przedstawiająca pełnoplastyczną postać świętego męczennika. Dojrzały mężczyzna z puklami włosów po bokach twarzy i długiej brodzie ubrany jest w habit lub długą togę, stoi na niewielkiej konsoli. Skrzyżowane dłonie trzyma na piersi. Charakterystycznym atrybutem tego świętego jest sznur, którym związane ma dłonie oraz pętla na szyi. Sznur oplatający świętego jest symbolem jego męczeńskiej śmierci. W ten lub zbliżony sposób ukazywano w ikonografii m.in. św. Andrzeja Apostoła, św. Hipolita i św. Piotra Armengol (por. Józef Marecki, Lucyna Rotter, "Leksykon atrybutów i symboli hagiograficznych", Kraków 2013).


Czas i miejsce powstania: Małopolska Południowa - druga połowa XVIII / początek XIX wieku. Technika: rzeźba w drewnie lipowym, polichromowana. Figura jest przyścienna - posiada zawieszkę do powieszenia, ale można ją też eksponować stojącą.

Wymiary: wysokość: 97 cm, szerokość: 23 cm. Stan zachowania: dobry (ślady po nieaktywnych drewnojadach, znaczne ubytki polichromii, ułamany niewielki fragment podstawy).

niedziela, 21 lutego 2016

Interwencja w sprawie proj. ustawy o podatku od sprzedaży detalicznej dla spółdzielni


W obecnie przygotowywanym projekcie kluczowe znaczenie dla spółdzielni ma kwota przychodu zwolniona z opodatkowania, skala i progi podatkowe oraz opodatkowanie sprzedaży w dni wolne od pracy (soboty, niedziele, święta) - czytamy w piśmie skierowanym do Ministra Stanisława Kowalczyka. - Zdecydowanie opowiadamy się za kwotą wolną od opodatkowania dla małych podmiotów handlowych na poziomie ustalonym w definicji małego przedsiębiorcy (10 mln. Euro), natomiast  dla średniego przedsiębiorcy (50 mln. Euro) proponujemy stawkę na poziomie 0,1-0,2% liczoną od kwoty przychodów przekraczającej 10 mln. Euro. Dopiero przychody przekraczające równowartość 50 mln. Euro należałoby opodatkować wyższą skalą wprowadzając dodatkowe dwa progi podatkowe.

Jeśli zaś chodzi o pracę w dni wolne to uważamy, że zasada wolnych sobót, niedziel i świąt powinna dotyczyć także handlu. Z uwagi na określone potrzeby ludności funkcjonować powinny tylko placówki usługowe oraz dyżurne placówki handlowe wyznaczone przez lokalny samorząd. Dopóki jednak takie rozwiązania prawne nie zostaną wprowadzone sklepy spółdzielcze nie powinny być objęte dodatkowym podatkiem, z uwagi na to, że decyzje o pracy w dni wolne podjęte zostały przez spółdzielców, a więc współwłaścicieli swoich spółdzielni w odpowiedzi na działania super i hipermarketów.
czytaj
 

piątek, 12 lutego 2016

W Polsce praca w niedzielę jest zakazana.


 Znalezione obrazy dla zapytania niedziela wolna od handlu


Za słusznością wprowadzenia zakazu handlu w niedziele przemawia aspekt religijny i społeczny. Jakie skutki dla gospodarki wywrze wprowadzenie zakazu handlu w niedziele?

 W Polsce praca w niedzielę jest zakazana. Zakaz dotyczy osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę. Nie obejmuje aptek, stacji benzynowych, właścicieli placówek handlowych oraz osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnych. Obecnie zakaz handlu w placówkach handlowych uregulowany jest w art. 151 z indeksem 10 pkt 9 Kodeksu pracy. Co do zasady praca w te dni jest zakazana. Paragraf trzeci przewiduje jednak wyjątek. Praca w niedziele w placówkach handlowych jest dopuszczona przy wykonywaniu prac koniecznych ze względu na użyteczność społeczną lub codzienne potrzeby ludności. W konsekwencji więc handel w niedziele jest prawnie dopuszczalny, a praktycznie wszechobecny.


 Znalezione obrazy dla zapytania niedziela wolna od handlu
źródło
http://www.infor.pl/prawo/prawa-konsumenta/sprzedaz-towarow/325274,Zakaz-handlu-w-niedziele-koniecznosc-czy-zbedny-luksus.html
 
W Polsce niektóre koła polityczne przychylają się ku projektowi wprowadzenia zakazu handlu w niedziele. Argumenty za wprowadzeniem tego zakazu najczęściej opierają się na optyce prorodzinnej i prochrześcijańskiej, podają także przykłady z krajów sąsiednich – m.in. niemieckiej Sonntagsruhe. Argumenty wytaczane przeciw wprowadzeniu zakazu wskazują m.in. na niebezpieczeństwo wzrostu bezrobocia, spadku popytu, a także na te kraje, w których przepisy państwowe nie ingerują w wolność handlu. W rezultacie wielomiesięcznej dyskusji publicznej w roku 2007 uchwalona została ustawa[2], zakazująca handlu w niektóre święta, ale nie w niedziele[3]. Ustawa weszła w życie 26 października 2007, a pierwszym dniem objętym zakazem był dzień Wszystkich Świętych 1 listopada 2007.
Ustawa zakazuje pracy osób zatrudnionych na podstawie stosunku pracy we wszelkich placówkach handlowych, bez żadnych wyjątków. Za placówki handlowe Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej uważa wszelkie instytucje i zakłady, których działalność główna polega na kupowaniu towarów w celu ich dalszej odsprzedaży, w tym sklepy, apteki, stacje benzynowe, składy węgla i materiałów budowlanych, a także handel za pomocą internetu. Potem jednak uznano, że apteki i stacje benzynowe jako instytucje wyższej użyteczności publicznej są spod zakazu wyjęte[4].
Handel (według interpretacji Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej) może też być prowadzony przez właścicieli jednoosobowych firm, osoby zatrudnione na umowy cywilnoprawne (jak umowa zlecenia), a także franczyzobiorców oraz zatrudnionych na podstawie umowy agencyjnej. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej wydało w tej sprawie komunikat o treści:
 z komunikatu Ministerstwa[5]
Nie ma przeszkód prawnych, aby w placówkach handlowych w święta pracę wykonywali ich właściciele lub inne osoby pracujące na podstawie umów cywilnych. (...) Nowela [ustawowa] dopuszcza możliwość pracy w placówkach handlowych przy wykonywaniu prac koniecznych ze względu na użyteczność społeczną lub codzienne potrzeby ludności
Zakaz obejmuje w Polsce następujące dni ustawowo wolne od pracy (brzmienie za ustawą o dniach wolnych od pracy[6]):


W 2014 roku Sejm odrzucił obywatelski projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks pracy, wprowadzający zakaz pracy w placówkach handlowych w niedzielę
Zakaz handlu w niedziele i święta – przepis, stosowany w niektórych krajach, zakazujący otwierania placówek handlowych w niedziele i święta. Obowiązuje m.in. w Niemczech (także w krajach niemieckojęzycznych – Austria, Szwajcaria), gdzie nazywany jest Sonntagsruhe i jest częścią ogólniejszej grupy przepisów zwanych Ladenschlussgesetz (w wolnym tłumaczeniu "prawem zamykania sklepów"; czasem nazywa się je Ladenöffnungsgesetz – "prawem otwierania sklepów"), szczegółowo określających terminy, w jakich dozwolony jest handel w poszczególnych krajach związkowych.
W krajach, gdzie obowiązuje zakaz handlu w niedziele, od zasady tej stosowane są liczne wyjątki, pozwalające na sprzedaż określonych grup towarów (np. nabiał i pieczywo, słodycze, paliwa), w określonych miejscach (np. miejsca imprez masowych, piekarnie, stacje benzynowe) lub w określony sposób (np. sprzedaż z automatów).
W Niemczech od wielu lat trwała dyskusja nad zliberalizowaniem zasad Ladenschlussgesetz i Sonntagsruhe, szczególnie nasilona po zjednoczeniu Niemiec, kiedy mieszkańcy wschodnich landów, nieprzyzwyczajeni do sklepów zamkniętych w niedziele, wymuszali odstępowanie od tych przepisów.


źródło wikipedia
  zob. także

http://www.wolnaniedziela.pl/
 

poniedziałek, 8 lutego 2016

Baba Wanga i przepowiednie

Baba Vanga przepowiednie: 2008 - Lokalny konflikt na Półwyspie Indyjskim i związany z nim bezprecedensowy atak na cztery głowy rządów (można domniemywać, że chodzi o prezydentów), co w przyszłości stanie się jednym z mniej znaczących acz ważnych zwiastunów Trzeciej Wojny Światowej. 2010 - Trzecia Wojna Światowa, która rozpocznie się 10 listopada i zakończy w październiku, 2014 roku. Rozpocznie się dość typowo - od prowokacji i lokalnej wojny, gdzie zostanie użyta broń chemiczna (i/lub nuklearna). 2011 - W wyniku opadu radioaktywnego północna półkula Ziemi będzie niemal pozbawiona fauny i flory. Następnie wrogowie zaczną chemiczną wojnę przeciwko pozostającym przy życiu Europejczykom. 2014 - Większość ludzi (na półkuli północnej) zginie w wyniku raka i innych chorób skóry spowodowanych naprominiowaniem i chemikaliami. 2016 - Europa prawie w całości wyludniona. 2018 - Chiny stają się potęgą światową. Wydobycie ropy naftowej się kończy. 2023 - Niewielkiej zmianie ulega orbita Ziemi. 2028 - Zostanie wynalezione nowe źródło energii. Panuje głód. Zostaje wysłany załogowy statek na Wenus. 2033 - Tereny polarne topnieją. Podnosi się poziom oceanów. 2043 - Europa i świat zaczynają się ekonomicznie odradzać. "Europa w większości muzułmańska". 2046 - Każdy ludzki organ może być stworzony od podstaw. Transplantacja organów staję się najbardziej efektywną metodą leczenia. 2066 - Podczas ataku na "Muzułmański Rzym", Stany Zjednoczone użyją nowego typu broni - "broń klimatyczna". Konsekwencją jej działania jest całkowite ochłodzenie klimatu na terytorium wroga. 2076 - "Bezklasowe społeczeństwo" (Komunizm powraca?). 2084 - Natura wraca do życia po wojnie nuklearnej. 2088 - Pojawia się nowa choroba - ludzie starzeją się w ciągu chwili! 2097 - Ludzie znajdą lekarstwo na ww. chorobę. Baba Vanga przepowiednie: 2100 - Pojawia się sztuczne słońce oświetlające ciemną stronę Ziemi (tą, zwykle pogrążoną w ciemnościach nocy). 2111 - Ludzie są w stanie łączyć elektronikę i ludzki organizm. Powstają cyborgi. 2123 - Wojny lokalne między mniejszymi państwami. Wielkie mocarstwa pozostają obojętne. 2125 - Na Węgrzech odnotowuje się pierwszy kontakt z inteligentną cywilizacją spoza Ziemi. 2130 - Ludzie rozpoczynają budowę "podwodnej koloni". 2164 - "Zwierzęta zmieniają się w pół-ludzi". 2167 - Powstaje nowy system religijny, który obejmie całą Ziemie. 2170 - Wielka susza. 2183 - Kolonia na Marsie staje się jądrowym mocarstwem i domaga się niepodległości od Ziemi. 2187 - Dwie, ogromne erupcje Wulkanów zostaną powstrzymane w ostatniej chwili zapobiegając tragedii. 2195 - Podwodna kolonia zostaje ukończona i nadaje się do życia. 2196 - Rasy azjatyckie i Europejskie zostaną kompletnie wymieszane. Baba Vanga przepowiednie: 2201 - Na Słońcu zwalniają procesy termojądrowe. Spada temperatura na Ziemi. 2221 - W konsekwencji poszukiwań pozaziemskiego życia ludzi natrafią na coś strasznego. 2256 - Zapomniany/zagubiony statek kosmiczny przenosi na ziemię nieznaną chorobę. 2262 - Planety stopniowo zmieniają swoje orbity. Mars jest bombardowany przez komety. 2271 - Zmianie ulegają pewne prawa fizyczne. 2273 - Wszystkie rasy na ziemi mieszają się. Powstaje nowa. 2279 - Ludzie odkrywają możliwość uzyskiwania energii "z niczego". 2288 - Ludzie potrafią cofnąć się w czasie. Kontaktują się też z obcymi. 2291 - Słońce słabnie. Pojawiają się koncepcje jego ponownego "aktywowania". 2296 - Ogromna eksplozja na słońcu. Zmienia się grawitacja. Stacje kosmiczne i satelity spadają na Ziemię. 2299 - We Francji masowe protesty przeciwko Islamowi. Baba Vanga przepowiednie: 2302 - Nowe i nieznane prawa oraz sekrety wszechświata zostają wyjawione. 2304 - Tajemnica księżyca zostaje odkryta. 2341 - "Coś strasznego" zbliża się do Ziemi. 2354 - Usterka jednego ze sztucznych słońc prowadzi do suszy. 2371 - Wielki głód. 2378 - Pojawia się nowa rasa ludzka. Baba Vanga przepowiednie: 2480 - 2 sztuczne słońca się zderzają. Ziemia pogrąża się częściowo w ciemności. 3005 - Wojna na Marsie. Trajektoria planety zostaje naruszona. 3010 - Kometa uderza w księżyc. Wokół Ziemi zaczyna krążyć pas planetoid. 3797 - Do tego czasu zniknie życie na Ziemi, jednak ludzkość będzie już na tyle rozwinięta aby zorganizować życie w innych układach planetarnych (o tym samym roku Nostradamus wspomina w swoich Centuriach, jako o końcu świata - przyp. ja). 3803 - Nowa planeta jest stopniowa zaludniana. Klimat nowej planety ma wpływ na ludzi - mutują. 3805 - Wojna między ludźmi o surowce. Ponad połowa ginie. 3815 - Koniec wojny. 3854 - Rozwój cywilizacji praktycznie zatrzymuje się. Ludzie żyją stadami, jak zwierzęta. 3871 - Nowy prorok mówi ludziom o prawach, moralności i religii. 3874 - Nowy prorok zyskuje ogromne poparcie wśród ludzi. Powstaje globalna religia. 3878 - Ludzie całkowicie zapominają o nauce powierzając swoje życie prorokowi. Baba Vanga przepowiednie: 4302 - Powstają nowe miasta. Nowy kościół wspomaga naukę i technologię przez co jej rozwój gwałtownie przyspiesza. Naukowcy znajdują wspólne mechanizmy we wpływie wszystkich chorób na organizm człowieka. 4304 - Zostaje wynalezione niezależne lekarstwo na każdą istniejącą chorobę. 4308 - Dzięki mutacji ludzie są w stanie wykorzystać ponad 30% możliwości swoich mózgów. Uczucie zła i nienawiści przestaje istnieć. 4509 - Ludzie osiągają rozwój na tyle wysoki aby móc rozmawiać z czymś, co my nazywamy bogiem. 4599 - Ludzie osiągają nieśmiertelność. 4674 - Rozwój cywilizacji osiągnął swój szczyt. Liczbę ludzi żyjących na wielu planetach szacuje się na 340 miliardów. Ludzie zaczynają asymilować się z obcymi, inteligentnymi rasami. Baba Vanga przepowiednie: 5076 - Zostaje odkryta granica wszechświata. Co za nią - nikt nie wie. 5078 - Zostaje podjęta decyzja o przekroczeniu granicy wszechświata mimo, że 40% populacji jest przeciwko. 5079 - Następuje coś, co Vanga określa mianem końca świata. I na koniec, jej ostatnie słowa, wypowiedziane przed śmiercią: "Nadejdą czasy cudów, kiedy nauka poczyni wielkie odkrycia w dziedzinie tego, co niematerialne. Będziemy świadkami nadzwyczajnych odkryć archeologicznych, które zasadniczo zmienią wiedzę o świecie starożytnym. Całe ukryte złoto wyjdzie na powierzchnię, opuszczając wody. Tak postanowiono z góry."

Czytaj więcej: http://www.wspolczesna.pl/artykuly-archiwalne/art/5745182,baba-vanga-wszystkie-przepowiednie-iii-wojna-swiatowa-katastrofy-koniec-swiata,id,t.html
 
 Baba Vanga wszystkie przepowiednie
 
 
Baba Vanga jest to bułgarska jasnowidz, która za życia, przez ponad 50 lat ponoć pomogła prawie milionowi osób. Przepowiedziała też wiele wydarzeń o skali międzynarodowej. 3/4 z nich okazało się być prawdziwe.
 

wtorek, 2 lutego 2016

Powrót imigrantów do swoich krajów

 


Kryzys imigracyjny dobija Niemcy. Koalicja rządowa zmienia politykę wobec uchodźców.Komentator "FAZ" Berthold Kohler cytuje wypowiedź Merkel skierowaną do uchodźców: "Oczekujemy, że gdy w Syrii zapanuje pokój, a w Iraku pokonane zostanie IS (Państwo Islamskie), powrócicie z wiedzą nabytą u nas do waszej ojczyzny".
http://wiadomosci.wp.pl/kat,8311,title,Kryzys-imigracyjny-dobija-Niemcy-Koalicja-rzadowa-zmienia-polityke-wobec-uchodzcow-Merkel-oczekujemy-ze-po-wojnie-Syryjczycy-wroca-do-domu,wid,18138889,wiadomosc.html

 Państwa Unii Europejskiej zmieniły politykę względem uchodźców. Istnieją plany przekazania przez Unię Europejską poważnych sum pieniędzy na budowę infrastruktury w Syrii i Iraku. Na budowę domów, fabryk, szkół, dróg itd. Imigranci zrażeni do europejskiej polityki mogą wrócić do swoich krajów.

http://www.money.pl/gospodarka/wiadomosci/artykul/uchodzcy-z-syrii-w-londynie-zebrano-ponad-10,37,0,2012965.html

 Na konferencji międzynarodowej w Londynie "Wspierając Syrię i region" zebrano "dobrze ponad 10 miliardów dolarów" dla międzynarodowych organizacji pomagających uchodźcom syryjskim - ogłosił w czwartek brytyjski premier David Cameron.

Tylko na rok bieżący zabezpieczono ok. 6 mld dolarów i kolejne 5 mld do roku 2020. - Wysyłamy wyraźny sygnał do ludności w Syrii. Stoimy po waszej stronie - powiedział szef brytyjskiego rządu.
Premier Beata Szydło zadeklarowała na londyńskiej konferencji, że polski rząd przeznaczy w 2016 roku łącznie ponad 4,5 miliona euro na pomoc humanitarną. W ramach tej kwoty 3 mln euro będzie przeznaczone na pomoc Syrii, a 1,5 mln euro dla uchodźców w państwach ościennych.
- 3 mln euro to jest kwota, którą będziemy przeznaczać na pomoc Syrii w ramach funduszu, który będzie utworzony w związku z konferencją w Londynie. Natomiast 1,5 mln euro to pieniądze, które będą zagospodarowane na pomoc uchodźcom w państwach ościennych. Nie będzie to tylko pomoc finansowa, ale również rzeczowa - powiedział rzecznik rządu Rafał Bochenek.
Polski wkład jest najmniejszym zadeklarowanym pośród państw Grupy Wyszehradzkiej. Rząd Czech przekaże na rzecz funduszu 7 milionów euro, rząd Słowacji 4,7 miliona euro, a rząd Węgier - 5 milionów euro.
Przewodniczący Rady Europejskiej Donald Tusk poinformował, że Unia Europejska przeznaczy ponad 3 mld euro na wsparcie w tym roku Syrii, Jordanii, Libanu i Turcji.
Stany Zjednoczone zobowiązały się do przekazania ok. 600 mln dolarów dodatkowej pomocy humanitarnej dla Syrii. Kolejne 290 mln dolarów ma trafić na pomoc rozwojową dla sąsiednich krajów - oświadczył sekretarz stanu USA John Kerry.
Jak sprecyzowano, ta druga pula zostanie przekazana Jordanii i Libanowi i trafi na cele edukacji, co ma pomóc władzom tych krajów uporać się z napływem syryjskich uchodźców-dzieci, które muszą chodzić do szkoły. Amerykańskie zobowiązanie dotyczy roku fiskalnego 2016, który kończy się 30 września.
W. Brytania i Norwegia zobowiązały się do przekazania dodatkowych 2,9 mld dolarów na pomoc dla Syryjczyków do 2020 roku. Kanclerz Niemiec Angela Merkel zapowiedziała przy okazji konferencji darczyńców w Londynie 2,3 mld euro na ten cel do 2018 roku.
Bilans trwającego prawie pięć lat konfliktu w Syrii to ponad 260 tys. zabitych. Dysponujące siecią informatorów Syryjskie Obserwatorium Praw Człowieka poinformowało, że zdecydowana większość to bojownicy. Wśród ofiar śmiertelnych jest ponad 76 tys. cywilów. Bilans nie uwzględnia tysięcy zaginionych.
Według ONZ w kraju, który przed wybuchem konfliktu liczył 23 mln mieszkańców, w wyniku działań wojennych ucierpiało lub wysiedlonych zostało 13,5 mln ludzi. Prawie 500 tys. ludzi żyje obecnie w regionach oblężonych albo przez siły reżimu w Damaszku, albo rebeliantów. Dziesiątki ludzi zmarły tam z niedożywienia i braku pomocy medycznej.
Z kraju uciekło 4,7 mln ludzi. - To największa populacja uchodźców dla jednego konfliktu i jednego pokolenia - alarmowało jeszcze w lipcu 2015 roku Biuro Wysokiego Komisarza ONZ ds. Uchodźców (UNHCR).zakręt życiowy