piątek, 12 lutego 2016

W Polsce praca w niedzielę jest zakazana.


 Znalezione obrazy dla zapytania niedziela wolna od handlu


Za słusznością wprowadzenia zakazu handlu w niedziele przemawia aspekt religijny i społeczny. Jakie skutki dla gospodarki wywrze wprowadzenie zakazu handlu w niedziele?

 W Polsce praca w niedzielę jest zakazana. Zakaz dotyczy osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę. Nie obejmuje aptek, stacji benzynowych, właścicieli placówek handlowych oraz osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnych. Obecnie zakaz handlu w placówkach handlowych uregulowany jest w art. 151 z indeksem 10 pkt 9 Kodeksu pracy. Co do zasady praca w te dni jest zakazana. Paragraf trzeci przewiduje jednak wyjątek. Praca w niedziele w placówkach handlowych jest dopuszczona przy wykonywaniu prac koniecznych ze względu na użyteczność społeczną lub codzienne potrzeby ludności. W konsekwencji więc handel w niedziele jest prawnie dopuszczalny, a praktycznie wszechobecny.


 Znalezione obrazy dla zapytania niedziela wolna od handlu
źródło
http://www.infor.pl/prawo/prawa-konsumenta/sprzedaz-towarow/325274,Zakaz-handlu-w-niedziele-koniecznosc-czy-zbedny-luksus.html
 
W Polsce niektóre koła polityczne przychylają się ku projektowi wprowadzenia zakazu handlu w niedziele. Argumenty za wprowadzeniem tego zakazu najczęściej opierają się na optyce prorodzinnej i prochrześcijańskiej, podają także przykłady z krajów sąsiednich – m.in. niemieckiej Sonntagsruhe. Argumenty wytaczane przeciw wprowadzeniu zakazu wskazują m.in. na niebezpieczeństwo wzrostu bezrobocia, spadku popytu, a także na te kraje, w których przepisy państwowe nie ingerują w wolność handlu. W rezultacie wielomiesięcznej dyskusji publicznej w roku 2007 uchwalona została ustawa[2], zakazująca handlu w niektóre święta, ale nie w niedziele[3]. Ustawa weszła w życie 26 października 2007, a pierwszym dniem objętym zakazem był dzień Wszystkich Świętych 1 listopada 2007.
Ustawa zakazuje pracy osób zatrudnionych na podstawie stosunku pracy we wszelkich placówkach handlowych, bez żadnych wyjątków. Za placówki handlowe Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej uważa wszelkie instytucje i zakłady, których działalność główna polega na kupowaniu towarów w celu ich dalszej odsprzedaży, w tym sklepy, apteki, stacje benzynowe, składy węgla i materiałów budowlanych, a także handel za pomocą internetu. Potem jednak uznano, że apteki i stacje benzynowe jako instytucje wyższej użyteczności publicznej są spod zakazu wyjęte[4].
Handel (według interpretacji Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej) może też być prowadzony przez właścicieli jednoosobowych firm, osoby zatrudnione na umowy cywilnoprawne (jak umowa zlecenia), a także franczyzobiorców oraz zatrudnionych na podstawie umowy agencyjnej. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej wydało w tej sprawie komunikat o treści:
 z komunikatu Ministerstwa[5]
Nie ma przeszkód prawnych, aby w placówkach handlowych w święta pracę wykonywali ich właściciele lub inne osoby pracujące na podstawie umów cywilnych. (...) Nowela [ustawowa] dopuszcza możliwość pracy w placówkach handlowych przy wykonywaniu prac koniecznych ze względu na użyteczność społeczną lub codzienne potrzeby ludności
Zakaz obejmuje w Polsce następujące dni ustawowo wolne od pracy (brzmienie za ustawą o dniach wolnych od pracy[6]):


W 2014 roku Sejm odrzucił obywatelski projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks pracy, wprowadzający zakaz pracy w placówkach handlowych w niedzielę
Zakaz handlu w niedziele i święta – przepis, stosowany w niektórych krajach, zakazujący otwierania placówek handlowych w niedziele i święta. Obowiązuje m.in. w Niemczech (także w krajach niemieckojęzycznych – Austria, Szwajcaria), gdzie nazywany jest Sonntagsruhe i jest częścią ogólniejszej grupy przepisów zwanych Ladenschlussgesetz (w wolnym tłumaczeniu "prawem zamykania sklepów"; czasem nazywa się je Ladenöffnungsgesetz – "prawem otwierania sklepów"), szczegółowo określających terminy, w jakich dozwolony jest handel w poszczególnych krajach związkowych.
W krajach, gdzie obowiązuje zakaz handlu w niedziele, od zasady tej stosowane są liczne wyjątki, pozwalające na sprzedaż określonych grup towarów (np. nabiał i pieczywo, słodycze, paliwa), w określonych miejscach (np. miejsca imprez masowych, piekarnie, stacje benzynowe) lub w określony sposób (np. sprzedaż z automatów).
W Niemczech od wielu lat trwała dyskusja nad zliberalizowaniem zasad Ladenschlussgesetz i Sonntagsruhe, szczególnie nasilona po zjednoczeniu Niemiec, kiedy mieszkańcy wschodnich landów, nieprzyzwyczajeni do sklepów zamkniętych w niedziele, wymuszali odstępowanie od tych przepisów.


źródło wikipedia
  zob. także

http://www.wolnaniedziela.pl/
 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz