sobota, 30 stycznia 2016

Niemieckie sklepy unikną podatku PiS! Przez przypadek

Nie wszystkie sklepy zapłacą podatek od sklepów wielkopowierzchniowych.  Okazuje się, że Media Markt i Saturn nie zostaną objęte podatkiem PiS-u. Czy inne spółki pójdą w ślady niemieckich sklepów?

cd. http:http://www.fakt.pl/finanse/media-markt-i-saturn-wiedza-jak-obejsc-podatek-od-hipermarketow-pis-u,artykuly,607064.html

czwartek, 28 stycznia 2016

Pomóż dziecku na Ukrainie UNICEF

Pomóż dziecku na Ukrainie. Kliknij w ten link i za pomocą naszej strony przekaż darowiznę. Zrób to teraz, liczy się każda pomoc. DZIĘKUJEMY!


 


Sytuacja we wschodniej Ukrainie jest nadal niestabilna. Na skutek konfliktu na Ukrainie 1,5 miliona osób, w tym ponad 183 tysiące dzieci zostało zmuszonych do opuszczenia swoich domów. Problemem pozostaje ograniczony dostęp do podstawowych usług, w tym edukacji. Wspierając szkoły i przedszkola UNICEF pomaga dzieciom dotkniętym przez kryzys powrócić do normalności.
Przed wybuchem konfliktu w obwodzie donieckim i ługańskim mieszkało około miliona dzieci. W tym roku szkolnym do szkoły poszło tam 151 tysięcy dzieci, z czego 12 500 to dzieci, które, na skutek trudnej sytuacji na wschodzie kraju, musiały opuścić swoje domy. Niestety, największym problemem związanym z dostępem do edukacji jest uszkodzona infrastruktura w obwodzie donieckim i ługańskim. W obwodzie donieckim, na obszarze kontrolowanym przez władze rządowe funkcjonują 552 szkoły, a w obwodzie ługańskim 315 szkół. 45 z nich jest wspieranych przez UNICEF.
UNICEF wyposażył je w nowe meble i sprzęt sportowy oraz dostarczył materiały edukacyjne dla dzieci.
Dzięki temu w wyremontowanych szkołach i przedszkolach 18 tysięcy dzieci uzyskało bezpieczne środowisko do nauki. UNICEF wraz z organizacjami partnerskimi dostarczył materiały edukacyjne, z których obecnie może korzystać około 179 tysięcy dzieci na Ukrainie.
Ponadto 114 szkół zostało odbudowanych lub częściowo wyremontowanych przy pomocy Ministerstwa Edukacji bądź rodziców i lokalnych społeczności. Niestety wiele z tych budynków wymaga dalszych napraw. Obecnie 10 szkół w obwodzie donieckim jest wykorzystywanych przez siły wojskowe, ale wszystkie te obiekty mieszczą się na obszarze prowadzonych walk, dlatego nie uczęszczają tam dzieci i nie odbywają się lekcje.

cd na stronie www
https://www.unicef.pl/Centrum-prasowe/Informacje-prasowe/UNICEF-Ukraina-niesie-pomoc-dzieciom-w-obwodzie-donieckim-i-luganskim/%28rok%29/2015?gclid=Cj0KEQiAlae1BRCU2qaz2__t9IIBEiQAKRGDVSnFnBPIhibX5cwKg5uq6tNoL_ud6qwvTIRfVG4FPCAaAkGE8P8HAQśroda, 27 stycznia 2016

Rosjanie zwrócą wrak tupolewa.

 


 

W Warszawie powstała wspólna komisja polsko rosyjska, złożona z naukowców, ludzi kultury i polityki, obu narodów. Komisja ma na celu rozwiązywanie na bieżąco sporów miedzy Polską a Rosją. Rosjanom chodzi głównie o opiekę nad pomnikami żołnierzy radzieckich, znajdujących się na terenie Polski. Polacy chcą zwrotu wraku tupolewa. Istnieje duże prawdopodobieństwo oddania przez Rosjan wraku, po zakończeniu śledztwa.

Uchodźcy odsyłani do Syrii i Iraku

 
W Iraku i Syrii, na terenach wyzwolonych z rąk tzw. Państwa Islamskiego, powstają ośrodki dla uchodźców, którzy wcześniej zdecydowali się przedostać do Europy. Uchodźcy chętnie wracają do rodzinnych stron, gdzie za pieniądze ze strony Unii Europejskiej powstają prawdziwe domy.

 Najwięcej uchodźców to osoby uciekające z Syrii, ale poważną grupę stanowią też mieszkańcy państw afrykańskich. Liczba osób, które przepłynęły przez Morze Śródziemne do Europy znacznie wzrosła. Na całym świecie najwięcej podań o azyl złożono z kolei w Niemczech i w Rosji.
 W myśl Konwencji Genewskiej (art. 1 A 3) za uchodźcę może być uznana osoba, która „na skutek uzasadnionej obawy przed prześladowaniem z powodu swojej rasy, religii, narodowości, przynależności do określonej grupy społecznej lub z powodu przekonań politycznych przebywa poza granicami państwa, którego jest obywatelem, i nie może lub nie chce z powodu tych obaw korzystać z ochrony tego państwa, albo która nie ma żadnego obywatelstwa i znajdując się na skutek podobnych zdarzeń, poza państwem swojego dawnego stałego zamieszkania nie może lub nie chce z powodu tych obaw powrócić do tego państwa”. Opuszczając państwo swojego obywatelstwa uchodźca rezygnuje z jego ochrony, uznając, że władze państwowe nie wywiązały się należycie z ciążących na nich obowiązków względem obywatela.
Zgodnie z wykładnią Konwencji Genewskiej z 1951 r. dotyczącej statusu uchodźców, pojęcie „określonej grupy społecznej” obejmuje również przypadki osób prześladowanych w ich krajach pochodzenia z powodów kulturowych (np. kobiety odmawiające poddania się rytualnemu obrzezaniu), bądź też z powodu orientacji homoseksualnej itp.
Według art. 1 F Konwencji statusu uchodźcy odmawia się w razie poważnych podejrzeń że petent jest odpowiedzialny za zbrodnie wojenne czy zbrodnie przeciwko ludzkości, poważne zbrodnie pospolite lub czyny sprzeczne z celami i zasadami ONZ.
 Trwająca od 2011 roku wojna domowa w Syrii spowodowała śmierć kilkuset tysięcy ludzi. Krwawe walki zmusiły ok. 13 milionów Syryjczyków do opuszczenia swoich domów. Podobnie rządy al-Kaddafiego, a później jego obalenie i destabilizacja w kraju doprowadziły do zwiększonej migracji z Libii.
Wraz z masową imigracją mieszkańców Afryki i Bliskiego Wschodu do Europy w celach zarobkowych napływają również imigranci z nowych państw członkowskich Unii Europejskiej: przede wszystkim Rumunii (są to głównie Romowie), a także z Kosowa, Albanii, Ukrainy, jak również z Pakistanu, Filipin i Bangladeszu.
źródło m.in. wikipedia