piątek, 24 września 2021

japanese water jug

 Width 5.5in : Length 5.5in : Height 6.9in : Weight 44.79oz + Box 13.76oz
  Width 14cm : Length 14cm : Height 17.5cm : Weight 1270g + Box 390g
  CONDITION : Good. Used. No serious flaw.
  AGE : About 80 years ago.
  MATERIAL : Pottery of Shino-yaki.
SHINO-yaki is a kind of Mino-yaki. Mino-yaki is pottery made in Mino area, Japan. It is a type of Japanese pottery traditionally from Mino province, today a part of Gifu Prefecture. In the kinds of Mino-yaki, the tea utensils of Shino have long been popular with tea masters especially. Because the work has a characterful taste of Japanese peoples liking.
  TYPE : Mizusashi (water jug for tea ceremony)
   MAKER : The name of potter is Shunbu Kato.
He is very famous potter in Japan. This is the serious item which the specialist made.
  ABOUT WORK
This is made very well and is very good style of work. All including work, glaze style and painting pattern are appropriate SHINO-yaki. And the lid back has KAO(paraph) of great monk Kankei Moriyama.This is the serious and high-class Japanese pottery water jug.
  APPURTENANCES
Dedicated box for this item with sign of Shunbu and appraisal of Kankei Moriyama of SHIHO-SAN.

About Kankei Moriyama (1888-1955).
He is a very famous great monk in Japan. He is the head monk of the 10th generation of the great Daitoku-Ji temple of Buddhist RINZAI school. He is the higher rank than common monk of sub-temple of Daitoku-ji's group. And he is very famous also as a calligrapher or an appraiser for tea ceremony.

About SHIHO-SAN. That is the box in which all the four side of the lid back was surrounded. It is more high-grade than a general box. 

 Szerokość 5,5 cala : Długość 5,5 cala : Wysokość 6,9 cala : Waga 44,79 uncji + pudełko 13,76 uncji
  Szerokość 14 cm : Długość 14 cm : Wysokość 17,5 cm : Waga 1270g + Pudełko 390g
  STAN : Dobry. Używany. Bez poważnej wady.
  WIEK: Około 80 lat temu.
  MATERIAŁ: Ceramika Shino-yaki.
SHINO-yaki to rodzaj Mino-yaki. Mino-yaki to ceramika wykonana w rejonie Mino w Japonii. Jest to typ japońskiej ceramiki tradycyjnie z prowincji Mino, dziś część prefektury Gifu. W rodzaju Mino-yaki, naczynia do herbaty Shino od dawna są popularne zwłaszcza wśród mistrzów herbaty. Ponieważ praca ma charakterystyczny smak upodobań Japończyków.
  TYP : Mizusashi (dzbanek na wodę do ceremonii parzenia herbaty)
   TWÓRCA: Imię garncarza to Shunbu Kato.
Jest bardzo znanym garncarzem w Japonii. To poważny przedmiot, który wykonał specjalista.
  O PRACY
To jest wykonane bardzo dobrze i ma bardzo dobry styl pracy. Wszystko, w tym praca, styl glazury i wzór malowania, są odpowiednie dla SHINO-yaki. Tylna pokrywa ma KAO (paraph) wielkiego mnicha Kankei Moriyamy. Jest to poważny i wysokiej klasy japoński dzbanek na wodę z ceramiki.
  AKCESORIA
Dedykowane pudełko na ten przedmiot ze znakiem Shunbu i oceną Kankei Moriyamy z SHIHO-SAN.

O Kankei Moriyamie (1888-1955).
Jest bardzo znanym wielkim mnichem w Japonii. Jest głównym mnichem 10. pokolenia wielkiej świątyni Daitoku-Ji buddyjskiej szkoły RINZAI. Jest on wyższą rangą niż zwykły mnich podświątyni grupy Daitoku-ji. Zasłynął też jako kaligraf czy rzeczoznawca ceremonii parzenia herbaty.

O SHIHO-SAN. To jest pudełko, w którym otoczone były wszystkie cztery strony pokrywy tylnej. Jest bardziej wysokiej jakości niż pudełko ogólne.

 sobota, 4 września 2021

muzeum więzienia w kaliszu

 Muzeum w kaliskim więzieniu

Czy Kalisz doczeka się obiektu, który będzie jego chlubą turystyczną? Czy więzienie przy ul. Łódzkiej w Kaliszu przekształci się w centrum kultury dla wszystkich mieszkańców miasta? Poznań na swój Centrum Kultury Zamek, Kalisz może także szczycić się swoim Zamkiem. W Kaliszu może powstać profesjonalne muzeum więziennictwa. Izba muzealna z możliwością zwiedzania obiektu także byłaby dobrym pomysłem.
 
Właściciel obiektu Szkoła Wyższa Wymiaru Sprawiedliwości udostępnia kaliszanom więzienie z okazji uroczystości. 30 czerwca tego roku funkcjonariusze i wykładowcy Szkoły Wyższej Wymiaru Sprawiedliwości zapoznali zwiedzających ze specyfiką byłego zakładu karnego. "Tego dnia ponad 1300 osób zwiedziło więzienie. Akcja z pewnością będzie powtórzona" - poinformowała mjr Ewa Saganowska, rzecznik prasowy Kampusu Mundurowego Szkoły Wyższej Wymiaru Sprawiedliwości.
 
Kalisz zasługuje na ciekawe muzeum. W Kaliszu przy ul. Łódzkiej istnieje obiekt muzealny- więzienie, zbudowane w stylu neoromańskim w 1844 według projektu Henryka Marconiego i Franciszka Tournelle'a. W latach 1846-2015 istniał tutaj zakład karny typu zamkniętego, przeznaczony dla mężczyzn odbywających karę pozbawienia wolności po raz pierwszy. Obiekt został wpisany do rejestru zabytków w 1968 r.
 
Od czasu zamknięcia zakładu karnego w 2015 r. pojawiały się różne inicjatywy, najczęściej o akcencie politycznym, na temat wykorzystania tego ciekawego kompleksu architektonicznego.
Kaliski “zamek” miał być siedzibą wojsk obrony terytorialnej. Taki pomysł forsował poseł Piotr Kaleta. Istniały plany sprzedania więzienia prywatnym inwestorom i uczynienia z zabytku hotelu. Tak jak to ma miejsce w wielu zabytkowych więzieniach na zachodzie Europy.
W 2016 roku w gmachu została zorganizowana przez kaliskie Stowarzyszenie "Poza Kadrem'' Galeria Bezdomna. W zabytkowym budynku można było oglądać wystawy fotografii, malarstwa, rysunku, czy rękodzieła. Na więziennym deptaku odbywały się koncerty i występy artystyczne. Wydarzenie cieszyło się ogromnym zainteresowaniem mieszkańców Kalisza.
Radna SLD Kamila Majewska wystąpiła do władz miasta z interpelacją w sprawie udostępniania więzienia turystom. Otrzymała odpowiedź, że w aktualnym stanie faktycznym i prawnym, obiekt nie może być swobodnie udostępniany.
Kaliscy radni Prawa i Sprawiedliwości mają kolejne pomysły na zagospodarowanie budynku po byłym więzieniu. Może być tam przeniesiona Galeria Tarasina czy oddział w Kaliszu Muzeum Narodowego. Poseł Piotr Kaleta zaproponował urządzenie w budynku Magazynu Eksponatów Muzealnych. Radny Tadeusz Skarżyński wysunął projekt utworzenia muzeum więziennictwa. Według Skarżyńskiego wykorzystanie zabytkowego obiektu dla celów kulturalnych i wystawienniczych sprawiłoby, że Kalisz stałby się ważnym ośrodkiem na mapie turystycznej kraju.
Najnowsze propozycje mieli ostatnio kandydaci na prezydenta Kalisza. Poseł Piotr Kaleta powrócił do koncepcji siedziby wojsk obrony terytorialnej. Przebywający w Kaliszu minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak złożył deklarację, że więzienie w Kaliszu stanie się centralnym ośrodkiem szkolenia służb mundurowych. Wójt Żelazkowa razem z byłym prezydentem Kalisza Grzegorzem Sapińskim chcieli utworzyć na terenie po byłym więzieniu Centrum Nauki Calisia, z obserwatorium i salami do eksperymentów.
Obecnie obiekt historyczny jest przekazany Wyższej Szkole Kryminologii i Penitencjarystyki w Warszawie, przekształconej w Szkołę Wyższą Wymiaru Sprawiedliwości. Trwają w nim prace remontowe w celu przekształcenia dawnego więzienia w centrum wyszkolenia praktycznego dla studentów. Przyszła kadra penitencjarna będzie miała możliwość uczestniczenia w szkoleniach zawodowych w warunkach symulacji życia więziennego.
 
W naszym kraju w dawnych więzieniach powstały liczne obiekty muzealne. Przykładem jest powstające Muzeum Żołnierzy Wyklętych, w dawnym więzieniu na Rakowieckiej w Warszawie. Istnieją już muzea w budynkach powięziennych - Muzeum Lubelskie w Lublinie, w Kielcach - Muzeum Pamięci Narodowej - Dawne Więzienie Kieleckie z lat 1939-1956, Muzeum Więzienia Pawiak w Warszawie, oddział Muzeum Tradycji Niepodległościowych w dawnym hitlerowskim więzieniu na łódzkim Radogoszczu.
W wielu miastach w Polsce organizowane są ekspozycje muzealne, które upamiętniają funcjonowanie różnego typu więzień. Przykładem jest Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi przy ul. Gdańskiej 13. Znajduje się tam ekspozycja stała „Więzienie przy Długiej (Gdańskiej) w Łodzi 1885–1953". W 1900 r. był tutaj więziony Józef Piłsudski. W ramach Muzeum Ziemi Bieckiej w Bieczu znajduje się turma pod wieżą ratuszową- więzienie z czasów średniowiecza, miejsce kaźni. Więzienie zlokalizowane jest w przyziemiu XVI-wiecznej wieży ratuszowej. Zachowane są autentyczne lochy, na ścianach wyryte kalendarze więźniów. W Polsce funkcjonowało już kiedyś profesjonalne muzeum więziennictwa. Mieściło się w Gdańsku w zespole przedbramia tj. w Wieży Więziennej i Katowni. Działało w latach 1983 - 2006. Przekształcono je później w Muzeum Bursztynu.
 
W innych krajach dawne więzienia pełnią funcje m.in. hoteli, centrów kultury, muzeów. Holandia rozwiązała problem starych więzień. Od 2009 roku zamknięto już ponad 27 placówek. Według tamtejszych służb pustki w zakładach karnych to zasługa m.in. efektywnych programów resocjalizacyjnych, a także korzystanie z możliwości dozoru elektronicznego. Niderlandy zaczęły przyjmować osadzonych z Belgii i Norwegii. W dawnych więzieniach powstają hotele czy centra kultury. Więzienie Het Arresthuis w Roermond przekształcono w hotel z czterogwiazdkowym standartem. Zamknięte w 2016 roku więzienie w Bijlmerbajes stało się domem dla tysięcy uchodźców w Amsterdamie i ma zostać przekształcone w centrum kulturalne i kompleks sąsiedzki.
 W Irlandii znajdują ciekawe więzienia, przekształcone dzisiaj w muzea. W Belfaście przy Crumlin Road można zwiedzić jedyne więzienie z epoki wiktoriańskiej w Irlandii Północnej. Więzienie Crumlin Road Gaol jest nazywane "europejskim Alcataz". W roku 1996 zostało zamknięte, po 150 latach służby. W 2012 otwarto je dla zwiedzających. Następnym obiektem muzealnym jest muzeum- więzienie znajdujące się Cork, w Republice Irlandii. Cork City Goal zamieniono w centrum dziedzictwa kulturowego. Wynajmowane jest często na różnego rodzaju imprezy biznesowe, towarzyskie, koncerty czy śluby. Więzienie funkcjonowało od 1824 do 1923 r. Muzeum opisała bardzo ciekawie na swoim blogu o Irlandii Polka mieszkająca w Dublinie: https://zyciewirlandii.com/.../cork-gaol-czyli-muzeum.../ 
W artykule "Horsens. Muzeum Więziennictwa w więzieniu'' Halina Puławska przedstawiła etapy powstania muzeum w byłym więzieniu Faengslet w miejscowości Horsens w Danii. Więzienie funkcjonowało od 1853 do 2006 r. W 2011 r. zaczęto prace mające na celu przekształcenie dawnego obiektu penitencjarnego w obiekt muzealny. W ciągu pięciu lat jak pisze autorka, utworzono nowoczesne multimedialne muzeum, w którym przedstawiono różne aspekty życia za kratami zarówno więźniów, jak i pilnujących ich strażników. Artykuł można znaleźć w internetowym Otwartym Przewodniku Krajoznawczym.
Planuje się utworzyć muzeum w słynnym amerykańskim więzieniu Sing Sing. W tym zakładzie karnym o maksymalnym rygorze przebywa obecnie ok. 1700 więźniów. Najstarszy blok zakładu ma być przekształcony w muzeum. Na stronie internetowej tworzącego się muzeum czytamy: "Muzeum, miejsce autorefleksji i nauki, stanowi dla nas wyzwanie, aby wyobrazić sobie bardziej sprawiedliwy wymiar sprawiedliwości w sprawach karnych i podjąć działania na rzecz budowania bardziej sprawiedliwego społeczeństwa." Najbardziej znane amerykańskie więzienie Alcatras otwarto dla zwiedzających w 1973 r. Było najcięższym zakładem karnym w pierwszej połowie XX w. Łącznie przebywało w nim 264 więźniów. Do najbardziej znanych penitencjariuszy należał Alfonse Capone (AL Capone - osadzony głównie za malwersacje finansowe). Zwiedzanie muzeum odbywa się w systemie audio, a narratorami są dawni więźniowie i strażnicy.
  
Powstała bardzo ciekawa książka pt. „Więzienie kaliskie 1846-2015” dzięki pracownikom Archiwum Państwowego w Kaliszu- Edycie Pietrzak i Annie Bestian- Zając. Publikacja ta pokazuje, że więzienie ma intrygującą historię. Została przygotowana w oparciu o archiwalia z terenu całej Polski, z zasobów archiwów państwowych, Instytutu Pamięci Narodowej, muzeów, bibliotek oraz prywatnych osób. W kaliskim więzieniu przetrzymywani byli nie tylko kryminaliści, ale też ci, którzy byli w danym okresie historycznym niewygodni dla ówczesnej władzy. Więziono tutaj m.in. uczestników powstań narodowych. W 1906 r. rozstrzelano na dziedzińcu więziennym bojownika PPS Wojciecha Jabłkowskiego. W okresie I wojny światowej przebywali tutaj członkowie Polskiej Organizacji Wojskowej, z której zrodziły się legiony Piłsudskiego. W dwudziestoleciu międzywojennym więziono komunistów. W czasie okupacji hitlerowskiej mordowano tutaj polskich patriotów. Po wojnie tracono członków partyzantki antykomunistycznej. Siedzieli tu także bracia Kościelniakowie, za ulotki antyrządowe "Gomułka na dziady", "Dziady na scenę". W stanie wojennym uwięziono niektórych działaczy "Solidarności".
 W publikacji "Oni walczyli o naszą wolność" Kalisz 2019, w opracowaniu Pani Grażyny Schlender przewija się wątek więzienia kaliskiego. Publikacja stanowi pozycję przygotowaną z okazji obchodów Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Zawiera ona informacje na temat bohaterów narodowych straconych w kaliskim więzieniu. Ich listę otwiera działacz PPS Wojciech Jabłkowski, który w 1906 r. zgładził carskiego szpiega. Dalej publikacja zawiera nazwiska działaczy podziemia antykomunistycznego z lat 1945-1956: członków grupy "Spaleniaka": Stanisława Spaleniaka, Stanisława Kreczmera, Edmunda Baranka, Edwarda Wałęsy oraz Ziemowita Glabiszewskiego, Józefa Witmana, Edwarda Andrzejewskiego, Jana Urbańczyka i Bazylego Wołowika. 

W wydawnictwie Archiwum Państwowego w Kaliszu "Kaliska Policja i policjanci w okresie II Rzeczypospolitej" Kalisz 2019, w opracowaniu Grzegorza Walisia i w redakcji Grażyny Schlender także można przeczytać o kaliskim więzieniu. 
Powyższe publikacje są do nabycia w Archiwum Państwowym w Kaliszu.
 
W kaliskim więzieniu pojawiały się różnego rodzaju inicjatywy kulturalne. Wystawiano tutaj przedstawienia teatralne czy kręcono filmy. W ciągu 2014 r. odbyło się kilkanaście przedstawień teatralnych. Spektakl "Nadzór" zrealizowano przez Niepubliczny Teatr Impresaryjny SCENA TAM2 w Kaliszu we współpracy z Zakładem Karnym w Kaliszu. Główne role w przedstawieniu grali więźniowie. Towarzyszyli im aktorzy Teatru "SCENA TAM2" oraz funkcjonariusze. Przedstawienie wyreżyserował Tomasz Wasiak. W 2011 r. ekipa belgijsko-francuskich filmowców nakręciła w kaliskim zakładzie karnym film pt. „Tango Libre” (reż. Frederic Fonteyne). W 2017 r. powstał tutaj film fabularny- krótkometrażowy "Naywam się Julita" w reżyserii Filipa Dzierżawskiego. W 2020 r. zrealizowano zdjęcia do filmu „Mój Dług”, opowiadającego losy więźnia Sławomira Sikory, jednego z bohaterów przedstawionych wcześniej w „Długu” Krzysztofa Krauzego.
 
W publikacji Izabeli Lipińskiej "Turystyka penitencjarna" czytamy m.in. "Na świecie istnieje wiele obiektów muzealno-więziennych, które stanowią dużą atrakcję dla turystyki indywidualnej i zorganizowanej. Obiekty te cieszą się duzym zainteresowaniem ze strony odwiedzających w każdym wieku, bowiem ich zakres przygotowany jest dla szerokiego spectrum odbiorców. Pobyt w takim miejscu umożliwia im poznanie zarówno historii miejsca, jak i zasad funkcjonowania zakładu penitencjarnego. Jest to o tyle istotne, gdyż wstęp do funkconującego więzienia jest bardzo utrudniony a wielu miejscach nawet niemozliwy. Rola edukacyjna jaką pełnią zakłady penitencjarne, w tym przede wszystkim muzealne, może być punktem wyjścia do podjęcia próby wydzielenia i sprecyzowania penitencjarnej turystyki kulturowej. Choć trudno w tym miejscu mówić o jej walorach materialnych, czy artystycznych, to zdecydowanie może ona być sposobem ujawniania wartości moralnych, które kształtują osobowość człowieka, a nawet potencjalnie mogą mieć wpływ na jego losy."
  
Czy Kalisz doczeka się obiektu, który będzie jego chlubą turystyczną? Czy więzienie przekształci się w centrum kultury dla wszystkich mieszkańców miasta? Poznań na swój Centrum Kultury Zamek, Kalisz może także szczycić się swoim Zamkiem. W Kaliszu może powstać profesjonalne muzeum więziennictwa. Nowoczesne, multimedialne muzeum byłoby naprawdę dobrym pomysłem. Takie muzeum przyciągnie do Kalisza turystów.
 
Przemysław Świątek
 
Przydatne linki:
 
 https://calisia.pl/kaliszanie-znow-zobaczyli-wiezienie-od-srodka-zdjecia-wideo,51400?fbclid=IwAR04V6wbRSvVS4SE1Ew3GulE5Ry-TS5EW9JKJVbMTlQHizP0MRC8ezs-1e8
 
https://www.getyourguide.pl/belfast-l442/belfast-wycieczka-po-wizieniu-przy-crumlin-road-t225228/?fbclid=IwAR1BMSnMpExEfWXgmf-6oP0KinO5KaazUEPQd9DXqljsLUslMZGFdCWogzU

https://corkcitygaol.com
 
 https://faengslet.dk
 
 https://www.krajoznawcy.info.pl/muzeum-wieziennictwa-wiezieniu-59247?fbclid=IwAR07qrWKKsBnBCbdmf4M6Olwsh5DIDKJPtSo0f3p79tlKqtCstwROG9_I_o
 
 http://www.singsingprisonmuseum.org
 
 https://www.cityexperiences.com/san-francisco/city-cruises/alcatraz/programs-and-events/museum-collections-at-the-rock/
 
 https://pozakadrem.org/galeria-bezdomna-w-kaliszu-28-29-maja-2016-fotogaleria/?fbclid=IwAR06J18DtfYMr0wgxjzrnjXVIHzgEpdc1nhpaqyvFHLoDRRKvjSPwoyqeN8
 
 http://www.turystykakulturowa.org/pdf/2010_11_01.pdf